O nama

O nama | Čikoš Group doo

0
+
Klijenata
0
Godina tradicije
0
+
Mašina
0
m2
Proizvodnog prostora

Istorijat

Izdavačko, štamparsko i trgovinsko preduzeće Čikoš je osnovano 8. juna 1990. godine sa središtem u Subotici, u privatnoj svojini.

U prvih par meseci se nije vršilo štampanje već samo trgovina sa gotovim proizvodima. Prvi štampani materijal je proizveden tek nakon 4 meseca i to 1. oktobra 1990. godine. U ovom periodu je prvobitna ideja je bila da se izgradi kompletna proizvodnja obrazaca za kompjutersku obradu podataka. Međutim, zbog sve većih potreba klijenata, program proizvoda se veoma brzo proširio sa štampanjem vizit kartica, blokovske robe, kataloga i reklamnih štampanih materijala, memoranduma sa logoom preduzeća i ostalim proizvodima za potrebe kupaca.

Vlasnik preduzeća, dipl. graf. ing. Jožef Čikoš, je brzo uvideo potrebu za proširenjem posla. Još iste godine je kupio jednu tradicionalnu mašinu za offset štampu i time omogućio obavljanje specijalnih poslova, koji nisu bili mogući sa postojećom rotacionom mašinom.

Zajedno sa kupovinom ovih novih uređaja, čime je ponuda postala još raznovrsnija, izgrađene su i dve poslovne prodavnice. Sa stalnim proširenjem proizvodnog programa i štamparskih usluga povećavao se i broj zaposlenih.

Preduzeće danas ima više od 50 zaposlenih, među kojima su i osobe sa određenim stepenom invaliditeta.

Preduzeće je 1. juna 1993. godine transformisano u ČIKOŠ HOLDING d.o.o., u čijem sklopu se nalaze dve firme: Čikoš Štampa d.o.o. i Čikoš Promet d.o.o. Na ovaj način su se stvorili uslovi za efikasniji i produktivniji rad kao, i unapređenje štamparskih usluga i trgovine. Jedan od ciljeva Čikoš Štampa d.o.o je bio da se fokusira na zapošljavanje i prekvalifikaciju osoba sa invaliditetom i vršiti njihovu rehabilitaciju i obuku. Zahvaljujući ovom koraku ČIKOŠ ŠTAMPA d.o.o. je postao član udruženja invalidskih preduzeća Srbije, a koja je danas najstarije preduzeće za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Srbiji koja je privatno osnovano.

Pored brige o osobama sa invaliditetom, kojima je neophodna pomoć, u ovim prostorijama se vrši i neprestana obuka učenika iz srednje škole za osobe oštećenog sluha, kao i iz srednje grafičke škole.

ČIKOŠ HOLDING d.o.o. je 2008. godine transformisan u ČIKOŠ GROUP d.o.o. Zahvaljujući proširenju proizvodne površine sa 483 m2 na skoro 2000 m2, 2009. godine je štamparija preseljena na novo mesto, čime su se otvorile nove mogućnosti za dalji razvoj.

Kupovina novih mašina i proširenje mašinskog parka, koji danas već obuhvata oko 40 različitih mašina je omogućio dalji napredak.