O preduzecu - Cikoš Group | Štampa i prodaja, print, design, sell
O preduzecu

Naše preduzeće je osnovano 8. juna 1990. godine sa ciljem da izrađuje grafičke proizvode po zahtevu kupaca. Na početku smo u ponudi imali broj proizvoda. Modernizacijom proizvodnih procesa i proizvoda, odnosno ulaganjem u savremeni mašinski park, danas raspolažemo sa širokom paletom proizvoda koje prate tri standarda - ISO 9001, 14001, 18001 i Žig FER proizvod.

Sa 26 godina tradicije u grafičkoj delatnosti postali smo sinonim za tačnost i kvalitet. Veoma nam je važno da pratimo potrebe tržišta. Poverenje je temellj svih naših poslovnih odnosa. Ističemo društvenu odgovornost našeg preduzeća. Isti podrazumeva posebnu brigu o našim zaposlenima, tačnije zapošljavanje, rehabilitaciju i obuku osoba sa određenim stepenom invaliditeta, što cini 60% naših zaposlenih.

Politika kvaliteta preduzeća

Cikos Group - Politika kvaliteta

 

Neprestalno ulaganje u savremenu tehnologiju i usavršavanje metode rada nam pomažu da razvijamo nove proizvode. Naši kupci su velika podrška u tome da poboljšamo i kvalitet naših usluga. Zahvaljujući našem stručnom timu koju karateriše veština rešavanje zadataka, osećaj za estetiku, profesionalno rukovođenje logistikom i visoki nivo komunikacije, naši kupci se vraćaju, njihov broj se neprestalno povećava.

U našem preduzeću već radi i treća generacija naše porodice. U bazi klijenata brojimo više od 550 domaćih i inostranih klijenata, bezbroj poslovnih partnera, onima kojima vršimo uslugu na površini prostora štamparije od 2000 m2, a svega 15 km od granice EU.

Ponosni smo na široku paletu naših proizvoda koji obuhvata pripremu, dizajn, reklamne materijale, štampanje kancelarijskog materijala, novina i knjiga, kao i izdavačku delatnost. Glavni cilj usmeren ka tome, da iz naše štamparije klijenti dobiju samo kvalitetan proizvod, prepoznavajući brend Čikoš Štampe, kao lidera kvaliteta.

Obratite nam se sa poverenjem, ostalo prepustite nama.