Usluge - Cikoš Group | Štampa i prodaja, print, design, sell
Usluge

Dizajn proizvoda

Dizajn proizvoda počinje od same želje za kreiranjem nečeg unikatnog, lepog, interesantnog i korisnog, što uvek daje željeni rezultate. Dobar dizajn odrađuje pola posla prodaje, zato je veoma bitan elemenat u proizvodnom procesu.
Dalje »

Priprema za štampu

Sama priprema za štampu počinje tačno tamo gde se prethodna faza završava, bez stroge granice između te dve faze.
Dalje »

Štampa

U našoj proizvodnji imamo različite tipove štampe, a sve to za zadovoljavanje korisnika širinom našeg proizvodnog programa.
Dalje »

Dorada

Dorada je najširi deo proizvodnje zbog kompleksnosti i raznovrsnih dorada na datom proizvodu. U ovaj deo proizvodnje spadaju poslovi kao što su: savijanje, rezanje, sakupljanje, perforacija, numeracija, bušenje, ćoškiranje, bigovanje, lepljenje, brojanje, spiralisanje, šivenje, ubacivanje, koričenje, ringlovanje, klamerisanje, kaširanje, plastifikacija, štancanje i ponovno obrezivanje proizvoda (obrezivanje je u 95% slučajeva neophodna)
Dalje »

Logistika

Pakovanje robe sledi nakon kontrole tiraža, a obuhvata ispisivanje samolepljive nalepnice koja omogućava identifikovanje zapakovane robe. Robu raznosimo sa dva vozila, nosivosti do 800 kilograma, šaljemo poštom po potrebi ili veće količine kamionom.
Dalje »