Proizvodi - Čikoš Group
Proizvodi

Izrađujemo grafičke proizvode, kao što su:

Katalozi, reklamni materijali, novogodišnji štampani materijali (kalendari, stone mape, reklamne kese, čestitke, stoni planeri, rokovnici-unikatni…), novine, knjige, monografije, memorandumi, uštampane koverte, fascikle, kutijice, registratori, beskonačni obrasci, spiralne sveske, registratori, reklamne kese, kese za fitofarmaciju, školski štampani program, blokovska roba i štampani materijali po želji naručioca zajedno sa uslugama dorade (plastificiranje, spiralisanje, ukoričavanje…)

Poslovni odeljak

Neizostavni elementi poslovnog obeležja su proizvodi koji pojednostavljuju i olakšavaju obavljanje dnevnih zadataka i obaveza. Pored funkcionalnosti, važno je imati na umu i njihov marketinški efekat. S obzirom da su blokčići, mape, kalendari, rokovnici i vizit kartice u dnevnoj upotrebi, možemo ih nazvati i “tihim promoterima”. Oni su u svakom momentu priusutni u svesti korisnika kroz naštampani logo i druga obeležja. Zato je važno ismati na umu, da su ti proizvodi ujedno i korporativni identitet samog preduzeća. Svaki od njih se pažljivo kreira, uzimajući u obzir dva aspekta: funkcionalnost i marketing, a prioritet je da budu odštampani na kvalitetnom papiru sa pouzdanom tehnologijom izrade.

Izdavaštvo

Izdavaštvo čini istaknutu oblast u našoj štampariji. Sa posebnom pažnjom stavljamo akcenat na sam kvalitet procesa izrade prilikom štampanja ovih proizvoda. Kvalitetan papir će obezbediti dugoročnu održivost samog proizovoda, a sam izgled i dizajn su ujedno vaša i naša ocena od strane čitaoca, koji će listati ove proizvode. Vaše je pravo da tražite najbolje rešenje, a naš je zadatak da vam to obezbedimo.

Promotivni material

Laka ambalaža

Laka ambalaža štiti sam proizvod. Međutim, ona je ujedno i slika sa kojim se kupac prvi put susreće. To je prvi odlučujući utisak, pre nego što uzme u ruke sam proizvod. Zato je neophodno da ta ambalaža bude privlačno dizajnirana i odštampana na kvalitetnom papiru.

Školski program

Naša štamparija podržava školstvo. Kroz štampanje školskog programa iskazujemo našu podršku i neprestalno ulaganje u znanje. Ove proizvode možete naručiti kod nas, a možete ih pronaći i u našoj knjižari “Čikoš Promet” doo na Prozivci, ulica Nade Dimić 17.

Štampani kancelarijski material

Proizvodi štampanog kancelarijskog materijala treba da su funkcionalni i podrška u procesu rada, u zavisnosti od njihove namene. Da bi odgovarali vašim zahtevima, pre štampe je važno precizno i tačno formulisati proceduru rada u kojima će se upotrebljavati. Zajedno ćemo izabrati optimalni tiraž, koji će zadovoljiti vaše potrebe zaliha za nesmetani rad do sledeće nabavke.

Razne ideje za štampanje vašeg obeležja

Savremena tehologija omogućava štampanje vašeg obeležja na raznim proizvodima. Svaka od njih ima poseban cilj koji se uzima u obzir prilikom planiranja. U ovom delu vam predstavljamo najtraženije proizvode. Međutim, ako imate druge ideje, predložite ih. Zajedno ćemo iskreirati rezultat sa kojim ćete biti oduševljeni.