Štampa - Cikoš Group | Štampa i prodaja, print, design, sell
Štampa

Štampa (digitalna, ofsetna, rotaciona)

U našoj proizvodnji imamo različite tipove štampe, a sve to za zadovoljavanje korisnika širinom našeg proizvodnog programa. U zavisnosti od veličine i brzine izrade štampanog materijala rasporedujemo tekuće poslove na digitalnu mašinu, četvorobojne mašine formata B3 do B2 i rotacionu mašinu.