Priprema za štampu - Cikoš Group | Štampa i prodaja, print, design, sell
Priprema za štampu

Priprema za štampu (montaža i izrada CTP ofsetnih ploca)

Sama priprema za štampu počinje tačno tamo gde se prethodna faza završava bez stroge granice između te dve faze. Gotov dizajn montiramo na određenu datu meru štamparskog tabaka uračunajući pasere, mere za rezanje, docrtavanje linije za eventualnu perforaciju, bigovanje, bušenje, heftanje. Sledeći postupak je kreiranje Post Script datoteke iz čega se štampa proof (ogledni) otisak za kontrolu boje i forme. Prilikom odobrenja proof otiska se izrađuju štamparske forme na uređaju za automatsko lasersko osvetljavanje ploče (CTP – Computer To Plate) termalnom bezhemijskom tehnologijom najnovije generacije do formata B1. Nakon kontrole spectrofotometrom iste ploče odlaze u proizvodnju (štampu).