Partneri - Cikoš Group | Štampa i prodaja, print, design, sell
Partneri

POSLOVNI PARTNERI

U proteklim decenijama smo sarađivali sa više od 550 domaćih i inostranih preduzeća. Zajedno sa našim poslovnim partnerima smo međusobno gradili naše brendove. Čikoš Štampa je kroz njih postala sinonim za kvalitet, za preciznost i za tačnost. Tradicionalno negujemo ove vrednosti, držeći se čvrsto naše poslovne politike: zadovoljstvo naših poslovnih partnera i krajnjih korisnika.