O nama - Cikoš Group | Štampa i prodaja, print, design, sell
O preduzecu

Naše preduzeće je osnovano 8. juna 1990. godine sa ciljem da izrađuje grafičke proizvode po zahtevu kupaca. Na početku smo u ponudi imali broj proizvoda. Modernizacijom proizvodnih procesa i proizvoda, odnosno ulaganjem u savremeni mašinski park, danas raspolažemo sa širokom paletom proizvoda koje prate tri standarda - ISO 9001, 14001, 18001 i Žig FER proizvod.

Sa 26 godina tradicije u grafičkoj delatnosti postali smo sinonim za tačnost i kvalitet. Veoma nam je važno da pratimo potrebe tržišta. Poverenje je temellj svih naših poslovnih odnosa. Ističemo društvenu odgovornost našeg preduzeća. Isti podrazumeva posebnu brigu o našim zaposlenima, tačnije zapošljavanje, rehabilitaciju i obuku osoba sa određenim stepenom invaliditeta, što cini 60% naših zaposlenih.

Politika kvaliteta preduzeća

Cikos Group - Politika kvaliteta

 

Neprestalno ulaganje u savremenu tehnologiju i usavršavanje metode rada nam pomažu da razvijamo nove proizvode. Naši kupci su velika podrška u tome da poboljšamo i kvalitet naših usluga. Zahvaljujući našem stručnom timu koju karateriše veština rešavanje zadataka, osećaj za estetiku, profesionalno rukovođenje logistikom i visoki nivo komunikacije, naši kupci se vraćaju, njihov broj se neprestalno povećava.

U našem preduzeću već radi i treća generacija naše porodice. U bazi klijenata brojimo više od 550 domaćih i inostranih klijenata, bezbroj poslovnih partnera, onima kojima vršimo uslugu na površini prostora štamparije od 2000 m2, a svega 15 km od granice EU.

Ponosni smo na široku paletu naših proizvoda koji obuhvata pripremu, dizajn, reklamne materijale, štampanje kancelarijskog materijala, novina i knjiga, kao i izdavačku delatnost. Glavni cilj usmeren ka tome, da iz naše štamparije klijenti dobiju samo kvalitetan proizvod, prepoznavajući brend Čikoš Štampe, kao lidera kvaliteta.

Obratite nam se sa poverenjem, ostalo prepustite nama.

 

Usluge

Tehnologija

Da bi dobili kvalitetan krajnji proizvod, potrebno je da se proces proizvodnje odvija sa kvalitetnim mašinama. Znamo da je vreme novac i za nas, a i za naše klijente, i zbog toga obraćamo pažnju i na rokove. Od samog početka kreiranja proizvoda sa posebnom pažnjom se prati svaki korak i svaka faza izrade.

PRIPREMA ZA ŠTAMPU

U fazu PRIPREME ZA ŠTAMPU spada samo kreiranje idejnog rešenja, dizajna, montaže, izrada ofsetnih ploča. U ovom odeljenju radi stručni kadar koji ima višegodišnje iskustvo iz ove oblasti. Koristimo najnoviju tehnologiju i softvere za kvalitetan rezultat. Računare, digitalne mašine, CTP uredaje sa automatskim razvijanjem ofsetnih ploča, i to sve u cilju bržeg, preciznijeg i kvalitetnijeg rada. Svaki proces ove faze je obuhvaćen sa pratećim elektronskim uredajem za merenje verodostojnosti boja, rasterske tačke, intenziteta boja i kalibracije same mašine.

Samu štampu vršimo na najkvalitetnijim mašinama Nemačkog porekla (Heidelberg, Manroland). Ove mašine su zadužene za poslove koje traže visok kvalitet, kao što su katalozi, reklamni materijali, brošure..

Štamparija poseduje dve četvorobojne mašine, dve dvobojne ofsetne mašine za štampu i jednu dvobojnu rotacionu mašinu, kao i jednu jednobojnu mašinu manjeg formata.

Pored navedenih mašina koristimo i digitalne mašine za štampu malih tiraža i za varijabilne podatke (numeracija, bar code, direct marketing)

PROCES DORADE

U fazi PROCESA DORADE spadaju poslovi vezani za finalni izgled proizvoda. Preduzeće raspolaže sa najmodernijom mašinom za automatsko kompletiranje, povezivanje, savijanje i rezanje proizvoda, najmodernijom savijajućom mašinom sa mogućnošcu lepljenja, automatskom mašinom za šivenje knjiga i automatskim binderom za lepljenje i ukoričavanje knjige, kao i sa automatskom mašinom za spiralni povez, štanc, plastificir mašinama i sa još oko 20-tak raznih mašina.

Naši proizvodi su ujedno i slika vašeg preduzeća kod poslovnih partnera. Za nas je od prioritetnog značaja da krajnji proizvodi budu primereno kvalitetni, da oduševe vaše poslovne partnere i da jačaju vaš brend na tržištu. Zbog toga strogo pratimo svaki korak proizvodnje: od prijema porudžbine do krajnje logistike isporuke.
Naš je cilj da vas podržimo i da vas pratimo u vašem poslovanju.

Vesti

Spremili smo nekoliko kratkih filmova, na kojima možete videti kako radimo, na čemu radimo i koje tehnologije koristimo.

Partneri

POSLOVNI PARTNERI

U proteklim decenijama smo sarađivali sa više od 550 domaćih i inostranih preduzeća. Zajedno sa našim poslovnim partnerima smo međusobno gradili naše brendove. Čikoš Štampa je kroz njih postala sinonim za kvalitet, za preciznost i za tačnost. Tradicionalno negujemo ove vrednosti, držeći se čvrsto naše poslovne politike: zadovoljstvo naših poslovnih partnera i krajnjih korisnika.

 

Istorija

Istorija Čikoš Štampe

Izdavačko, štamparsko i trgovinsko preduzeće Čikoš je osnovano 8. juna 1990. godine sa središtem u ulici Bokeljska 54. u Subotici, u privatnoj svojini. Prvenstveno je bila specijalizovana na usluge štampanja i na prodaju štamparskih proizvoda na veliko i malo.

U početku se nije vršilo štampanje već samo trgovina sa gotovim proizvodima. Prvi štampani materijal je proizveden tek nakon 4 meseca i to 1. oktobra 1990. godine. U ovom periodu je prvobitna ideja bila da se izgradi kompletna proizvodnja obrazaca za kompjutersku obradu podataka. Međutim, zbog sve većih potreba klijenata, program proizvoda se veoma brzo proširio sa štampanjem vizit kartica, blokovske robe, kataloga i reklamnih štampanih materijala, memorandum sa logoom preduzeća i ostalim proizvodima za potrebe kupaca.

 

Vlasnik preduzeća, dipl. graf. ing. Jožef Čikoš, je brzo uvideo potrebu za proširenjem posla. Još iste godine je kupio jednu tradicionalnu mašinu za offset štampu i time omogućio obavljanje specijalnih poslova, koji nisu bili mogući sa postojecom rotacionom mašinom.

Zajedno sa kupovinom ovih novih uređaja, čime je ponuda postala još raznovrsnija, izgrađene su i dve poslovne prodavnice. Sa stalnim proširenjem proizvodnog programa i štamparskih usluga povećavao se i broj zaposlenih.

 

Preduzeće danas ima više od 50 zaposlenih, među kojima su i osobe sa određenim stepenom invaliditeta (63%).


Preduzeće je 1. juna 1993. godine transformisano u ČIKOŠ HOLDING d.o.o., u čijem sklopu se nalaze dve firme: Čikoš Štampa d.o.o. i Čikoš Promet d.o.o. Na ovaj način su se stvorili uslovi za efikasniji i produktivniji rad kao, i unapređenje štamparskih usluga i trgovine. Jedan od ciljeva Čikoš Štampa d.o.o je bio da se fokusira na zapošljavanje i prekvalifikaciju osoba sa invaliditetom i vršiti njihovu rehabilitaciju i obuku. Zahvaljujući ovom koraku ČIKOŠ ŠTAMPA d.o.o. je postao član udruženja invalidskih preduzeća Srbije, koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, tako da je i trenutno više od 60% zaposlenih u ovom preduzeću čine osobe sa invaliditetom.

 

Pored brige o osobama sa invaliditetom, kojima je neophodna pomoć, u ovim prostorijama se vrši i neprestana obuka oko 15 učenika iz srednje škole za osobe ošte cenog sluha, kao i iz srednje grafičke škole.

ČIKOŠ HOLDING d.o.o. je 2008. godine transformisan u ČIKOŠ GROUP d.o.o. Zahvaljujući proširenju proizvodne površine sa 500 m2 na skoro 2000 m2, 2009. godine je štamparija preseljena na novo mesto, čime su se otvorile nove mogućnosti za dalji razvoj.

 

Kupovina novih mašina i proširenje mašinskog parka, koji danas već obuhvata oko 40 različitih mašina (ManRoland i Heidelberg ofsetne mašine B3 i B2 formata, koje karakterišu visok kvalitet i performanse, nova Horizon automatska mašina za savijanje tabaka i nova Horizon mašina za sakupljanje, savijanje, klamerisanje i obrezivanje kataloga, mašina za heftanje, automatska mašina za spiralno povezivanje) je omogućio dalji napredak.