Kontakt - Cikoš Group | Štampa i prodaja, print, design, sell
Kontakt

Čikoš Group doo / Čikoš Štampa doo

Ðevđelijska 16/b, 24000 Subotica, Srbija
tel/fax: 024 / 547 150
tel/fax: 024 / 546 883

Jožef Čikoš, diplomirani grafički inženjer
vlasnik preduzeća Čikoš Group doo
e-mail: jozef.cikos@gmail.com

Mgr.Sc. Igor Čikoš, diplomirani inženjer menadžmenta
direktor preduzeća Čikoš Štampa doo – Čikoš Group doo
e-mail: cikosigor@gmail.com

Zoran Nimčević, grafički inženjer
izvršni direktor
e-mail: cikos.stampa.zoran@gmail.com

Terezija Čikoš
direktor preduzeća Čikoš Promet doo
e-mail: terezija.cikos@cikos.rs

Ljiljana Bašić Palković, diplomirani ekonomista
samostalni referent komercijale
e-mail: cikos.stampa.ljilja@gmail.com

Ivan Čordarić, diplomirani ekonomista
samostalni referent komercijale
e-mail: cikos.stampa.ivan@gmail.com

Vojislav Gradić
samostalni referent komercijale
e-mail: cikos.stampa.vojislav@gmail.com

Milorad Marković, ekonomista
samostalni referent komercijale
e-mail: cikos.stampa.milorad@gmail.com

Laura Kiš, master psiholog
samostalni referent komercijale
e-mail: laura@cikos.rs

Bojan Ðukić, diplomirani sociolog
pružanje profesionalne asistencije zaposlenim osobama sa invaliditetom
e-mail: strucnasluzba.cikos@gmail.com

Bojana Jurić, diplomirani ekonomista
služba nabavke
e-mail: cikos.nabavka@gmail.com

Čikoš Promet doo

Ðevđelijska 16/b, 24000 Subotica, Srbija
Maloprodaja: Nade Dimić 17, Subotica (Prozivka)
tel/fax: 024 / 547 150 (kancelarija)
tel/fax: 024 / 546 883 (kancelarija)
tel/fax: 024 / 553 270 (prodavnica)